Als u samenwoont en uit elkaar gaat, komen dezelfde zaken op u af, als bij een scheiding van gehuwde stellen. Emoties kunnen hoog oplopen en praktische zaken moeten worden geregeld.

Wettelijk en juridisch gezien is er echter sprake van een andere situatie. Bij een scheiding tussen samenwonenden is niets automatisch geregeld. Terwijl er wel vaak gezamenlijke aankopen zijn gedaan zoals een woning, inboedel, vermogensopbouw of gezamenlijke schulden zijn aangegaan. Ook bij een geregistreerd partnerschap zijn er weer specifieke regels.

Samenlevingscontract

Wanneer er een samenlevingscontract is opgesteld is het van belang welke zaken daarin zijn vastgelegd. Zoals afspraken over inboedel, pensioen, gezamenlijke woning en de financiën. Met uw scheidingsmediator wordt alles besproken, zodat u goed inzicht krijgt in wat er verder geregeld en vastgelegd met worden.

Geen samenlevingscontract

Als er over bepaalde onderwerpen niets is vastgelegd of als er geen samenlevingscontract is, worden met u de zaken besproken, die voor u relevant zijn. Ook wordt u voorgelicht over de rechten en plichten en mogelijkheden. Denk aan de zorg voor uw kind(eren), uw financiën en woning. Uitgangspunt is dat er passende afspraken worden gemaakt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en voor kinderen in het ouderschapsplan.

Juridisch: Voor samenwoners geldt, dat de ontbinding van de samenleving niet bij de rechtbank hoeft te worden ingediend.

Samenwoners en kinderen

Zijn er minderjarige kinderen en heeft u gezamenlijk het ouderlijk gezag, dan bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden alle afspraken rondom de opvoeding en de zorgverdeling van uw kinderen vastgelegd. Ook wordt er een alimentatieberekening gemaakt en de gemaakte afspraken hierover worden in het ouderschapsplan opgenomen. Meer over de zorg van uw kinderen.

Contact opnemen met een mediator van Resolve

Wilt u als samenwoners alles goed regelen, neemt u dan rechtstreeks contact op met een scheidingsmediator in uw regio, vul het contactformulier in of bel met ons algemene nummer 085 1302999. We werken op basis van thuisbezoek en de gesprekken zijn altijd met u beiden. Afhankelijk van wat er geregeld moet worden, om de ontbinding van de samenleving goed en zorgvuldig te regelen, worden de kosten bepaald.