Kinderalimentatie is alimentatie voor het kind. De niet verzorgende ouder betaalt dit aan de verzorgende ouder.

Hoeveel kinderalimentatie?

De hoogte is afhankelijk van de behoefte, dit wordt bepaald door wat een kind gewend is geweest en is gebaseerd op het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Ook wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige.

De mediator maakt een alimentatieberekening volgens de Nibud normen en vervolgens wordt met u besproken wat reëel is.

Hoe lang kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is verplicht en loopt tot het 21ste jaar van het kind of tot het kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Van dit laatste is bijvoorbeeld sprake als een kind een opleiding volgt en hierbij 4 dagen werkt.

De scheidingsmediator legt de afspraken over kinderalimentatie vast in het ouderschapsplan.

Wanneer kinderalimentatie wijzigen?

Bij veranderde omstandigheden kunnen ouders in onderling overleg de alimentatie veranderen en vastleggen. Denk hierbij aan veranderingen in uw inkomen of woonlasten.

Leidraad is dat er meer dan 10% verschil moet zijn om de hoogte van de alimentatie aan te passen. Komt u er niet uit, dan kan u altijd weer contact opnemen met ons.

Meer informatie: kinderalimentatiealimentatie.

Contact. Wilt u een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier of rechtstreeks met een scheidingsmediator in uw regio.