Jullie eigen woning is meer dan een woning alleen. Het is je thuis, herbergt herinneringen en is voor jou en jullie kinderen een vertrouwde omgeving. Een scheiding is vaak een emotionele en stressvolle periode voor alle betrokkenen. De behoefte aan een vertrouwde omgeving kan daardoor sterker zijn. Toch zal bij een scheiding één van de partners of beiden de eigen woning, jullie thuis, gaan verlaten.

Los van de emoties moeten er ook keuzes worden gemaakt en een hoop geregeld worden omtrent de eigen woning. De mediators van Resolve helpen jullie daar graag bij. Wij werken met meerdere hypotheekadviseurs samen om jullie te ondersteunen en te ontzorgen in al het regelwerk.

We zorgen daarbij dat jullie niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar al snel in het scheidingsproces duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid om de eigen woning over te nemen en/of te weten hoeveel je maximaal kan lenen om een andere woning te kopen.

Welke opties zijn er bij scheiden en de eigen woning?

  • Eén neemt de woning over
  • Verkoop van de woning aan derden
  • De woning blijft een periode onverdeeld

Hebben jullie huwelijkse voorwaarden? Dan kunnen andere afspraken en opties van toepassing zijn.

De woning overnemen

Bij een overname van de woning zijn een aantal zaken van belang. Is het financieel haalbaar om de woning en de bijbehorende hypotheek op naam te krijgen. Er volgt dan een ontslag voor de hoofdelijke aansprakelijkheid, voor de vertrekkende partij, indien de hypotheek op beide naam staat.

Wat is de waarde van de woning? Een taxatie geeft een duidelijk beeld over hoeveel jullie woning waard is. Hoe hoog is de hypotheek? Is er een verpande spaarpolis of bankspaarrekening eigen woning? Hoeveel waarde is daarin opgebouwd?

Hieruit volgt de rekensom of er een over- of onderwaarde is. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen hebben jullie allebei recht op de helft van de overwaarde of draag je ieder de helft van een eventuele restschuld. Onze mediator bespreekt met jullie de uitgangspunten, bepaalt samen met jullie waar jullie recht op hebben en hoe jullie de waarde van de woning kunnen verdelen of verrekenen. Vervolgens nemen we contact op met de hypotheekadviseur (jullie eigen adviseur of de samenwerkende hypotheekadviseur) om alles wat van belang is door te nemen zodat jullie snel duidelijkheid krijgen over de haalbaarheid.

Wat is van invloed bij het overnemen van de woning bij scheiding

Als eerste is het bruto jaarinkomen een bepalende factor om de woning en de hypotheek over te nemen. Hoe hoger het inkomen, hoe meer je kan lenen. Indien er schulden zijn (denk hierbij ook aan de privé leaseauto of de mobiele telefoon) tellen deze mee in je maximale leencapaciteit. Deze beperken je leencapaciteit.

Wanneer er sprake is van partneralimentatie is deze ook van invloed op het verkrijgen van de hypotheek. Voor de betalende partij geldt dat de te betalen partneralimentatie in mindering wordt gebracht op je bruto jaarinkomen, waardoor je minder kan lenen. Voor de ontvangende partij kan het zijn dat er juist meer geleend kan worden.

Ben je 55+, dan wordt er bij het bepalen van je maximale leencapaciteit ook gekeken naar je pensioeninkomen en de afspraken die jullie hebben gemaakt over de verdeling van de opgebouwde pensioenen. Onze mediator neemt dit met jullie door. Ook denken wij mee in mogelijke oplossingen.

Alle afspraken vastleggen in het convenant

De mediator zorgt er met jullie voor dat alle afspraken met betrekking tot het overnemen van de woning, de hypotheek en daaraan verpande spaarpolissen/ bankrekeningen, goed worden afgestemd en goed worden verwerkt worden in het convenant. Onze mediators hebben daarover altijd contact met de hypotheekadviseur. Zo wordt er niets over het hoofd gezien en weten jullie zeker dat het convenant goed is voor de hypotheekverstrekker.

Woning verkoop aan derden

Jullie willen allebei niet in de woning blijven of het is financieel niet haalbaar om de woning over te nemen. In dat geval besluiten jullie de woning te verkopen en spreek je daarover een aantal zaken af. Wanneer gaat de woning in de verkoop? Wat is de te verwachte opbrengst? Wie blijft er in de woning wonen tot de verkoopdatum? Hoe gaan jullie om met de hypotheeklasten? Is er een over- of onderwaarde? Zijn er nog zaken die eerst opgeknapt moeten worden en wie gaat dat betalen? Onze mediator bespreekt al deze zaken met jullie, denkt mee en legt alle gemaakte afspraken voor jullie vast.

Woning onverdeeld laten

Er zijn verschillende redenen om de woning onverdeeld te laten. (Dit betekent dat jullie samen eigenaar van de woning blijven en beiden voor 100% aansprakelijk zijn voor de hypotheek). Het kan zijn dat er nu nog een restschuld is en dat de verwachting is dat over een aantal jaar dit probleem is opgelost. Of geen van beiden kan de woning op naam krijgen, maar jullie willen de woning nog aanhouden voor de kinderen, zodat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven om de school af te kunnen maken. Of er zijn geen andere betaalbare woningen beschikbaar in jullie regio.

Als jullie hiervoor kiezen is het van belang daar hele goede afspraken over te maken. Je blijft dan in belangrijke mate financieel aan elkaar verbonden. Denk daarbij aan: Hoe lang willen jullie de woning samen aanhouden? Hoe om te gaan met de kosten van de woning? Wie blijft er wonen? De andere partij kan dan mogelijk geen andere woning kopen, moeilijk of geen hypotheek afsluiten. Daarnaast heeft dit fiscale gevolgen, zoals de scheidingsregeling van maximaal 2 jaar. Dit heeft te maken met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Op de site van de Belastingdienst staat hier uitleg over en meerdere voorbeelden worden uitgewerkt. Onze mediator bespreekt dit met jullie, zodat jullie hier passende en goede afspraken over kunnen maken.

Verdeling kosten en wie blijft er in het huis wonen?

Er worden afspraken gemaakt over de verdeling van de woonlasten en het gebruiksrecht van de woning. Het gebruiksrecht gaat over wie er in de woning blijft wonen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat beide het gebruiksrecht hebben tot één van de partijen een andere woning heeft. Ten aanzien van de verdeling van de lasten is het de vraag, wie woont er, hoe hoog zijn de lasten en wat is jullie inkomen. Wat zijn wettelijke verplichtingen en daarnaast wat is reëel haalbaar in deze? Over al deze zaken worden afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Maak direct een afspraak met een mediator van Resolve

Willen jullie een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem dan contact op via 085 1302999, of neem rechtstreeks contact op met een mediator in jullie regio of vul het contactformulier in. De afspraken zijn altijd met jullie samen. We werken op basis van thuisbezoek. Afspraken kunnen zowel in de avonduren als ook overdag worden ingepland. Scheiden en de eigen woning, goed geregeld door de mediator van Resolve.