Kinderalimentatie

Na een echtscheiding blijft de zorgplicht bestaan om uw kinderen te zorgen. Aan deze plicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten en levensonderhoud, oftewel kinderalimentatie. Bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie is het uitgangspunt dat uw kind er zo min mogelijk op achteruit gaat. Ook wordt er gekeken naar de draagkracht van de alimentatieplichtige.
De alimentatie duurt tot uw kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. De hoogte van het afgesproken bedrag wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Partneralimentatie

Er wordt met u besproken of er behoefte en ruimte is voor partneralimentatie. Onze scheidingsmediators verzorgen een alimentatieberekening voor u. Op basis hiervan wordt zowel de hoogte als termijn van de alimentatie besproken en vastgelegd. Lees ook: (voorwaardelijk) afzien van partneralimentatie.

Alimentatieberekening

Berekening kinderalimentatie. Deze wordt bepaald door de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Hierbij wordt rekening gehouden met:
• kinderbijslag
• fiscale tegemoetkoming
• eigen bijdrage verzorgende ouder
• evt. inkomsten van het kind

Berekening partneralimentatie. Er wordt gekeken naar de inkomenskant, zoals loon, uitkering of winst uit onderneming. En naar de lastenkant: dit zijn o.a. de woonlasten (huur, hypotheek) en verzekeringen van beide partners.

Bespreken alimentatieberekening

De uitkomst van de berekening wordt gezamenlijk besproken; is het bedrag redelijk? Regelmatig ontstaat er onrust en discussie omdat de betalende partij aangeeft het niet te kunnen betalen en de ontvangende partij zegt dat het onvoldoende is.

Samen met de mediator wordt alles besproken. Wat is het bruto bedrag en wat houd je netto over? Is er recht op heffingen en toeslagen? Zo komt er zicht op de reële en realistische situatie. Op basis van dit gesprek wordt het bedrag vastgesteld. Doordat er duidelijkheid komt, ontstaat er vaak rust.

Meer over alimentatie of de scheiding regelen bij Resolve.

Wilt u meer weten over uw recht op alimentatie, hoe lang u moet gaan betalen of een alimentatieberekening laten doen, neemt u dan contact op met een scheidingsmediator in uw regio of vult u het contactformulier in.